Emet Termal Turizm Belgesi İptaline Açıklama Geldi


İlçemizin termal turizm belgesi iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim  Merkezine (CİMER) sorduğumuz soruların cevabı geldi. Yatırım geliştirme planlama daire başkanlığınca sorularımıza verilen cevaplar şöyle;

NE SORMUŞTUK?

"13.09.2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1532 karar sayılı "Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin" karar ekinde Kütahya-Emet İlçesi TERMAL TURİZM BÖLGESİNDEN ÇIKARTILMIŞTIR. 
İlçemiz EMET 1993 yılında Termal Turizm Merkezi ilan edilmiş, bu tarihten önce ve sonrası ilçemizde 36 suit Apart, 196 yataklı Kongre Oteli, pansiyonlar, Kütahya ilinin ilk Tenis kortu bulunan çim ve halı saha ve Spor Komplekleri, kafeteryaları bulunan 3 adet kaplıcası ve kür havuzu bulunan 4 adet sıcak suyun farklı özellikleri olan, ayrıca yapılan sondaj çalışmalarında farklı bölgelerde sıcak su kaynaklarının var olduğu belirtilen, ilçemizin tam merkezinde bu tesisler yer almaktadır. Ayrıca ilçenin 15-20 km yakın köyleri olan Dereli-Yenice-Samrık Köylerinde Termal su bulunan ve kaplıca olarak hizmet veren adeta yıllardır yerli ve yabancı turiste hizmet veren her suyun farklı olması sebebiyle analiz raporlarında farklı hastalıklara şifa kaynağı olan bölge kimlerin talebiyle ve hangi gerekçe ile termal turizm bölgesinden çıkarılmıştır?"

GELEN CEVAP;


Sayın ERCAN KOLKU,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 13.09.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1902111664 sayılı başvurunuz 16.12.2019 tarihinde YATIRIM GELİŞTİRME PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:
1) Söz konusu iptaller ilçe kapsamında değil Turizm Merkezi (TM) sınırları kapsamında yapılmaktadır. Emet ilçesinde Kütahya Emet Günlüce Dereli Termal TM statüsü hala devam etmekle birlikte Kütahya İli’nde iptal edilen 2 adet Turizm Merkezi haricinde 2634 sayılı Kanun kapsamında ilan edilmiş olan 6 adet Termal TM ve 1 adet TM bulunmaktadır. (Kütahya Emet Günlüce Termal TM, Kütahya Ilıca Harlek Termal TM, Kütahya Simav Eynal Naşa Çitgöl Termal TM, Kütahya Gediz Muratdağı Termal TM, Kütahya Gediz Ilıcasu Termal TM, Kütahya Merkez Ortaca TM)
Kütahya Emet Termal TM, 25 ha’lık küçük bir alanı kapsamakla birlikte bu alanın uygulama imar planları bulunmaktadır. Söz konusu turizm merkezinin imar planlarının bulunması, alanda genellikle Belediye ve şahıs mülkiyetinde taşınmazların bulunması, Hazine arazisinin bulunmaması, küçük alana sahip olması ve yeni turizm gelişim alanlarının sağlanmasına uygun bir alan olmaması nedeniyle turizm merkezinin iptal edilmesi uygun görülmüştür.
Kütahya Hisarcık Esire Termal TM 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Turizm Merkezine ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Bakanlığımızca 25/9/2008 tarihinde onaylanmış olup planda 10.000 yatak kapasitesi öngörülmüştür.
Söz konusu turizm merkezi sınırları kapsamında “Dikili ve Mutlak Tarım Alanları” bulunmakta olup genellikle tarım ve hayvancılık talepleri gelmektedir. Ayrıca söz konusu turizm merkezinde Turizm İşletme Belgeli herhangi bir turizm tesisi bulunmamaktadır. 2006 yılından bu yana herhangi alt ölçekli plan yapımı talebi veya termal turizm amaçlı gelişim talebi olmadığından iptali uygun görülmüştür.
2) Turizm bölge alan ve merkezlerinin seçiminde, organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği Hazine mülkiyetlerinin yoğun olduğu, geniş alanlar tercih edilmekte, oluşacak artı değer, mülkiyet, altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Bir yörede turizmin geliştirilebilmesi ve yatırımların gerçekleştirilebilmesi için alanın mutlaka Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesinin gerekli olmadığı; Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmeksizin de turizm gelişiminin sağlanabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Turizm merkezi sınırlarının iptali hak kaybı anlamına değil, yetki anlamında yetkilerin yerel idareye verilmesidir. Hazine arazilerinin satış ve kiralamasına ilişkin olarak Bakanlığımızdan görüş alma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. TM sınırlarının iptali bu alanlardaki imar planlarının ise Bakanlığımızca değil ilgili idaresince (Belediye/Valilik) onaylanacağı anlamına gelmektedir. Emet Turizm Merkezine ilişkin imar planları zaten bulunmakta olup Hisarcık Esire Termal TM’ne imar planı yapımına ilişkin gerek yerel idare gerekse özel yatırımcılar tarafından şimdiye kadar Bakanlığımıza herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
Turizm Merkezi içinde olup olmadığına bakılmaksızın gerekli koşulları sağlayan tüm tesislere Turizm İşletme Belgesi Bakanlığımızca (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü-Kontrolörler Kurulu Başkanlığı) düzenlenebilmektedir. Turizm işletme belgeli tesisler Hazine teşviklerinden (elektrik, su ücretlerinde düşük tarife uygulaması, ithal ürünlerde KDV indirimi gibi) ve termal konaklama tesisleri de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca belirlenen sigorta primi işveren desteği, gelir vergisi indirimi gibi 5. Bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca yine turizm amaçlı çevre düzenleme projelerine ve altyapı projelerine ilişkin Bakanlığımızca (Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) Bakanlığımız yatırım programı kapsamında ve bütçe imkanları dahilinde yardım yapılabilmektedir.
3) Turizm Merkezlerinin iptali ve sınır daraltmaları sadece Kütahya İline özel olmayıp tüm Türkiye’de yer alan Turizm Merkezi sınırları kapsamında bizzat Bakanlığımızca hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur. Turizm bölge alan ve merkezlerinin seçiminde, organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği Hazine mülkiyetlerinin yoğun olduğu, geniş alanlar tercih edilmekte, oluşacak artı değer, mülkiyet, altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle durulmaktadır.
     Ayrıca Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilanı sadece bir sınır belirleme işlemi olmayıp, aynı zamanda söz konusu sınırları içerisinde yapılacak planlama çalışmalarına ait yetkinin de önceden belirlenmiş belli hedefler ve ilkeler doğrultusunda kullanılmasını içermektedir.
4) Bazı Turizm Merkezlerinin iptali ve sınır daraltmaları sadece Kütahya İline özel olmayıp tüm Türkiye’de yer alan Turizm Merkezi sınırları kapsamında Bakanlığımızca hazırlanmış olup bu karar Emet ve Hisarcık İlçelerinin ekonomisinin gelişmesine engel olmamaktadır. Aksine Turizm Merkezi sınırlarının iptali bu alanlara ilişkin imar planlarının/plan değişikliklerinin Bakanlığımızca değil ilgili idaresince (Belediye/Valilik) onaylanacağı anlamına gelmektedir. Yeni turizm gelişim alanları bulunmayan ya da turizm taleplerinin olmadığı bu gibi alanlarda kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve yatırımları hızlandırma anlamında olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca alanda turizm sektörü dışındaki tarım vb. diğer sektörel faaliyetlerinde gelişmesini sağlayacaktır.
Bununla birlikte Kütahya İlinde imar planlarında turizm amaçlı kullanıma ayrılan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların yatırımcılara tahsisi yine Bakanlığımızca yapılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

ercankolku@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!