Hepimiz Aynı Gemideysek, Filikalarla Kaçanlar Kim?


1996 yılında kurulan Emetliler Dayanışma ve kalkınma derneğinin  tüzüğünde yer alan derneğin amaçları kısmında 19 madde vardır.
             İlçenin geçmişten günümüz ve geleceğine her alanda varlığını hissettirme ve sorunların çözümünü koordine etme adına kalem kalem yazılan 19 madde dernekçe temel amanç edinilmiş ve bu yolda çalışmalar yapılmıştır.
            Sizlerinde okuduğunuzda”Evet,mutlaka gerçekleştirilmesi lazım” diyeceğiniz ve her biri ayrı bir makale konusu olabilecek 19 madde şöyledir;
1-Öncelikle Emet’in kalkınması için partiler üstü,zümreler üstü ve şahıslar üstü bir dayanışma ve birliğin sağlanmasına çalışmak,
2-Emet’in ekonomik ve sosyal potansiyelinin gerektiği gibi değerlendirilmesini sağlamak için yetki,idare ve siyasi merciler üzerinde Emet kamuoyunun baskısını yansıtmak,
3-İlçenin potansiyelinin değerlendirilmesi için yetkili idari ve siyasi mercilere,bu potansiyel hakkında raporlar hazırlamak,sunmak ,bu raporların işleme konması ve hayat geçirilmesini takip etmek,
4-Emet’in ekonomik ve sosyal yapısını ve mevcut potansiyelini tespit için ilmi araştırmalar yapmak,yaptırmak,bu araştırma sonuçlarının basımı ve yayımını sağlamak.
5-İlçenin meselelerini ve bu meselelerin çözüm yollarını tespit açısından Emet ilçe halkının periyodik olarak görüşlerini almak,bunu sağlamak için toplantılar düzenlemek,
6-İlçe meselelerinin il merkezi ve Ankara’da takibi için sürekli hazır olacak takip ekipleri oluşturmak ve bu ekiplere finans desteği sağlamak,
7-Emet’in siyasi açıdan istismarını ve suiistimalini önlemek için ilçe dahilinde ve dışında yapılacak hareketlerin organizasyonunu yapmak,
8-Emet’e hizmet vermekle yükümlü idari ve özellikle siyasi kişi ve kuruluşların belli dönemler sonunda Emet halkına bu hizmetler hakkında bilgi vermelerini sağlayacak organizasyonlar yapmak,
9-Emet dışında ikamet eden Emetli hemşehrilerimizin bulundukları mahalde de birlik ve beraberliği tesis etmeleri açısından,Emetlilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde şubeler açmak,hemşehrilerimizin Emet’in meselelerine duyarlı kalmalarını sağlamak,
10-Emet’in ekonomik potansiyelini harekete geçirebilmek için fizibilite raporları hazırlatarak,başta ilçe dışındaki Emetli müteşebbisler olmak üzere,tüm finans merkezlerinin görüşüne sunmak,
11-Yurt dışındaki Emetlilerin yatırımlarını kendi ilçelerine yapmalarını sağlamak bu yönde çaba  içinde olanlara danışmanlık ve organizasyon hizmeti vermek,
12-Emetin siyasi ve ekonomik sorunlarının çözümünde ŞİRKETLEŞME olayının motor güç olduğundan hareketle,bu yönde halkımızı harekete geçirecek etkinliklerin öncülünü yapmak,
13-Emet’in kültürel değerlerini ve tarihten gelen mahalli özelliklerini gelecke nesillere aktarıcı ve tüm ülkeye malolmasını sağlayacı kültürel etkinlikler düzenlemek,
14-Tüm ülkede isim yapmış sanatçılarımızın ile koordineli olarak sanatsal etkinlikler düzenlemek, Emetli genç yetneklerimizin şahsi kabiliyetlerini ortaya koyabilecek ortamı hazırlamak,
15-Emet’in okullar şehri özelliğini alması için girişimlerde bulunmak,ilçede mevcut bulunan ilk,orta ve yüksek dereceli okulların idarecileri ve öğrencilerine entegre olmalarını sağlamak,
16-İlçemizde bulunan zeki,kabiliyetli fakat maddi açıdan yetersiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için fonlar kurmak,burslar vermek,
17-Hemşehrilerimiz arasındaki sosyal dayanışma duygusunu artırmak,ilçemizde bulunan fakir insanlarımızı tespit etmek,ihtiyaçlarını gidermek,
18-Emet’te mevcut spor kulüpleri ile birlikte genç nesilin spora yönelmesi için çalışmalar yapmak,spor kulüplerinin ve branşların çoğalmasını sağlamak,buna yarar organizasyonlar geliştirmek,
19-Emet köylerinin ve beldelerinin,birbirleriyle ve ilçe merkezi ile olan anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmak,birlik ve berberliği tesis etmek,köylerimizin meselelerini tespit ve çözüm yolları önermek.
Derneğin kurucuları;  32 Kurucu üyesi bulunan derneğin 96 yılında memleket sevdasına bir araya gelen ekibi şu isimlerden oluşuyordu; “İbrahim Hügül, Ercan Kolku,Orhan Akay,Mehmet Erdoğan,Rıza Toprak,Halil Durmaz,Halit Uzun,Tayfun Uyanık,Fevzi Zaimoğlu,Osman İşler,İlhan Özvural,Ahmet Teslim,İsmail Akay,Süleyman Poyraz,Tahsin Dağdeviren,Hasan Kırlı,Hakkı Ertekin,Ahmet Ersöz,Ali Rıza Uzun,Mehmet Akın,Hakkı Özhan,Mehmet Kürtil,H.Hüseyin Öztürk,Mehmet Ekmekçi,İsmail Demirtaş,Tahir Yıldırım,Selami Sındırgılı,İsmail Kürtil,Metin Pasafçıoğlu,Mustafa Pasafçıoğlu,Hüseyin Yavuz,Ahmet Ünal…

Halen Halil ER başkanlığında çalışmalrına devame den dernek bu ay içinde kongre yapacak...
          Aslında hemşehrilik bilincinin yerleşmesi,yani lokal milliyetçilik adına derneğin bu tüzüğü Emetin Manifestosudur..
    Bunu hayata geçirmek, bir çok problem görünen sorunun kendiliğinden ortadan kalkmasını çok rahat sağlayacaktır…    
  Memleket için yola çıkmaya niyet edenler arzuladıkları memlekete kavuşmak için harekete geçmek zorundadır. Ve dernekçilik ile attığı her adımın niyetinin gerçekleşmesinde payı olduğunun farkına varmanın huzuru ise inanın hiçbir şeyde yoktur.
        

ercankolku@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!