Ziraat Oda Başkanları 'Destekler Yetersiz Kaldı'

Kütahya İl ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini açıkladı.

PAYLAŞ

Kütahya İl ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini açıkladı. Ziraat Odaları adına konuşma yapan Ömer Demirtaş, “Çiftçilerimiz gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik ve ilaç kullanmaktan korkuyorsa ve kaçıyorsa üretmekte ciddi bir sorun var demektir. Çiftçimizi toprağa ısındırmalıyız, korkularını bertaraf etmeliyiz” dedi.

Kütahya İl ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 beklentilerini açıkladı. Kütahya’da faaliyet gösteren ziraat odaları adına konuşan Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, “2021 yılının ülkemizde neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaştığımız bir yıl oldu. Tarım sektörü de bu zorluk ve olumsuzluklardan etkilendi. Gerek 2020 yılında başlayan pandeminin devam etmesi, gerekse   kuraklık hem tarım ürünleri arzında daralmaya hem de fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtı. Diğer taraftan, 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sonucu sorunlarımız daha da arttı” ifadelerini kullandı.

TARIMIN MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN EN ÖNEMLİ BİLEŞENLERİNDEN BİRİ

Ömer Demirtaş’ın konuşması şu şekilde devam etti;”2021 yılında yaşadıklarımız tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu ve asla ihmal edilemeyecek bir sektör olduğunu bize somut delilleriyle gösterdi. Gıda ürünlerinde görülen yüksek fiyatlar ve bazı ürünlere erişimdeki sorunlar, yediden yetmişe toplumun her kesimine tarımın milli güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu açıkça gösterdi.

ZAMLARA KARŞIN DESTEKLER YETERSİZ KALDI

2020-2021 üretim sezonunda yaşanan kuraklık, sel vb. afetler, ürünlerimizde verim kayıplarına neden oldu.  2021 yılı bütçesinde tarım sektöründe, tarımsal destekler için bir önceki yıla göre daha fazla pay ayrıldı.  Her ne kadar destek bütçesinde artış yapılmış olsa da girdi fiyatlarında, örneğin gübre ve mazotta görülen artışlar dikkate alındığında belirlenen bu rakamın yetersiz olduğu görülüyor. Tarımsal girdilerde yapılan zamlara karşın destekler yetersiz kaldı. Devletimiz, mücbir sebeplerde kuraklık, sel vb. afetlerde gerekli desteği sağlamaktadır. Bu desteklerin çiftçilerimize ivedilikle ulaştırılması, çiftçilerimizin hem morali olacak hem de üretime devam etmesini sağlayacaktır.

ÜRETMEKTE CİDDİ BİR SORUN VAR

Çiftçilerimiz gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik ve ilaç kullanmaktan korkuyorsa ve kaçıyorsa üretmekte ciddi bir sorun var demektir. Çiftçimizi toprağa ısındırmalıyız, korkularını bertaraf etmeliyiz. Gıda zincirinin ilk halkası olan tohum, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin ise temelini oluşturuyor. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları giderek daraldığından, üretimi arttırmanın tek yolu verimliliği artırmaktır. Bu nedenledir ki tohum üretiminin artırılması ve tohum ihtiyacımızın yurt içinden karşılanması önem arz etmektedir.

KURAKLIĞA KARŞI SU VE TOHUM DÜZENLEMESİ YAPILSIN

Kuraklık riski olan bölgelerde kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin daha da geliştirilip çiftçiye ulaştırılması sağlanmalıdır.  Aksi halde üretime büyük darbe vuracaktır. Hem tarımda verimliliği artıracağız diyoruz hem de verimlilik için çok önemli olan suyun fiyatını artırarak toprakla buluşmasını önlüyoruz. Yeraltı suyu kullanım ücreti yeniden değerlendirilmelidir. Bölgelerdeki ürünlerin ekiliş sayısı da göz önüne alınarak bu değerlendirmenin yapılması önemlidir. 2021-2022 sezonu itibariyle ülkemizin aldığı yağışların yeterli olmadığı, barajlarımızın doluluk oranlarının halen kritik seviyelerde olduğu ve yeraltı sularının azaldığı gerçeği de açıkça görülüyor. Doğal olarak bu durum bize kuraklık riskinin halen devam ettiğini gösteriyor. Bu yılda ciddi bir kuraklık yaşayabiliriz.

BAŞKANLARIN 2022 YILI BEKLENTİLERİ

Ülkemizde girdi fiyatları üreticilerin alım gücünün çok üstündedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli veya girdi destekleri üreticinin alım gücü göz önüne alınarak artırılmalıdır. Ülkemizde destekler çiftçilerimizin masraflarının en fazla olduğu ekim dönemine göre verilirse daha faydalı olacaktır. Gençleri tarımda tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmelidir. Üretimde verim ve kalitenin artırılması için sertifikalı tohum ve fide kullanımına verilen destekler artırılmalı, tohumda AR-GE çalışmalarına hız verilmeli, dışa bağımlılık azaltılmalıdır. İlimizde toplulaştırma önem arz etmektedir. Toplulaştırma çalışmalarına hız verilmesi, İlimiz tarımını olumlu yönde etkileyecektir. İklim değişikliğinin etkisini azaltmak ve su gibi önemli bir metada sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, İlimizde yapılan barajların verimli kullanılması sağlanmalıdır. Uygun yerlere yapılacak baraj ve göletler ile sulama alanlarının genişletilmesi, üretimi artıracaktır.

MERALAR KORUNSUN VE YEM PİYASASI KONTROL EDİLSİN

Hayvancılığın geliştirilmesi için meralar korunmalı ve ıslah çalışmalarına hız verilmelidir. Yem sanayi piyasası kontrol edilmeli, kalite ve fiyat yönünden veriler toparlanmalı, piyasaya gerektiğinde müdahale edecek mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Et ve Süt Kurumu güçlendirilmeli, piyasayı düzenlemeye yönelik görevlerini yerine getirmesi için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır. TMO çiftçi ürün alımlarında, ürün satışlarında piyasada dengeyi sağlamalıdır.

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi gerekmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği artırılmalıdır. Kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılmalı, Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için, gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır.

ZOR ŞARTLARDAN EL ELE VEREREK ÇIKACAĞIZ

Sonuç olarak; Ülkemiz tarımının önemli sorunları olmakla birlikte çok da büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Bu büyük bir şanstır. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlar için çiftçilerimiz, Ziraat Odası Başkanları olarak bizler ve Genel Merkezimiz TZOB üzerimize düşeni yapmaktayız. Bu zor şartlardan el ele vererek Devletimizle birlikte çıkacağız. Bu çalışmalar için Tarım Bakanlığımız ve TZOB arasında bir komisyon oluşturulup, güncel fiyatlara göre desteklemelerin değerlendirilmesi ve girdi fiyat artışları için önlem alınmasını temenni ediyoruz. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve üretimde sıkıntı yaşamayız. Tüm halkımıza, çiftçilerimize doğal afetlerden uzak, bereketli, sorunsuz bir yıl temenni ediyoruz”. AHMET DİNÇ

SORUNLAR:

Pandeminin devam etmesi
Kuraklık yaşanması
Ürünleri arzında daralma
Fiyatlarda istikrarsızlık
Döviz kurunda anormal artış
Yüksek tarımsal girdi maliyetleri
Yetersiz desteklemeler
Yüksek su fiyatı
 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

Destekler zamanında ulaştırılmalı
Yerli tohum üretimi artırılmalı
Kuraklığa dayanıklı tohum dağıtılmalı
Su kullanım ücreti düşük tutulsun
Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli
Genç çiftçiler tarımı terk etmesin
Sertifikalı tohum ve fide kullanımı artırılsın
Toplulaştırma çalışmaları hızlansın
Barajlar verimli kullanılsın
Meralar korunmalı ve ıslah edilmeli
Yem sanayi piyasası kontrol edilmeli
Et ve Süt Kurumu güçlendirilmeli
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklensin
Kadınların SGK’larında pozitif ayrımcılık olsun

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN