EMET'E İLK TELGRAFIN GELİŞİ - Ahmet DEMİRCAN

EMET'E İLK TELGRAFIN GELİŞİ


Telgraf 1835’te Amerikalı Samuel Morse tarafından icat edilmiş, Osmanlı’da ise ilk kez Kırım Savaşı sırasında 1855’te kullanılmıştır. İletişimde bir devrim olan bu icadın tüm Osmanlı ülkesinde kullanılabilmesi için hatlar döşenmeye başlanmış, küçük kasabalara sıra gelmesi epey zaman almıştır. Emet bu teknolojiden yararlanmak için ancak 20. yüzyılın başını bekleyecekti. Emet kasaba merkezine telgrafın ilk gelişi 12 Mayıs 1908’dir. 18 Mayıs 1908 tarihli bir belgeden öğrendiğimize göre 12 Mayısta kasabadaki memurlar, askerler, ilim ehli ve kasabanın önde gelenlerinin katılımıyla Emet’e uzatılan telgraf hattı dualarla açılmıştır. Belge şöyledir:

Sâye-i mamûriyetvaye-i hazret hilâfetpenahide Emet kasabasına temdîd edilecek olan telgraf hattının memurîn mülkiye ve zabıta-i askeriye ve ulemâ ve eşrâf-ı mahalliye hazır oldukları hâlde vaz’-ı esas resmî icra ve bu vesile ile de ed’iye-i  mefrûze-i cenâb-ı padişahı tekrâren irâe kılındığına dâir Hüdavendigâr Vilâyet-i âliyyesinden gelen 29 Nisan 324 tarihli ve doksan dört numaralı tahrirât manzûr-ı sâmi-i cenâb-ı fehîmâneleri buyrulmak üzere leffen takdim kılındı ol bâbda.

 

demircan_106@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Oca
25Kas

Nazik Kızın Hikayesi

06Kas
30Ekm
25Ekm